Oudercommissie

Iedere kinderopvangorganisatie moet een oudercommissie hebben. Een oudercommissie behartigt de belangen van de ouders. Zij denken mee over de ontwikkelingen omtrent wet- en regelgeving, maar leveren ook hun bijdrage door mee te denken over bijvoorbeeld het pedagogisch beleidsplan of het cursus aanbod voor de pedagogisch medewerkers.

Indien u in contact wil komen met de oudercommissie of toe wilt treden tot de oudercommissie dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar onderstaande leden van de oudercommissie: 

Rinske Reitsma (notulist) : rinske_douma@hotmail.com
Rianne ten Boer
Seyanda Kremer
Hillie Jager

info@kdvdekabouters.nl

Kinderdagverblijf De Kabouters, de kinderopvang van Assen!

Contact

Kinderdagverblijf De Kabouters
De Boomgaard 7
9408 JA Assen

0592 74 41 30