Uk & Puk

Uk & Puk is een erkend VVE-programma. Deze is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0-4 jaar.
De belangrijkste elementen uit dit programma zijn:

  • Spelen en ontdekken. Dit is precies wat de peuters het liefste doen. Door spel op de juiste manier aan te moedigen, doen kinderen nieuwe ervaringen en vaardigheden op en maken ze op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door.
  • Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft het programma de eerste rekenprikkels bij kinderen.
  • In Uk & Puk worden verschillende activiteiten aangeboden aan de hand van een centraal thema. Deze thema’s laten we aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Zo werken we in de aanloop naar Sinterklaas natuurlijk over het dit thema.
  • De activiteiten die we aanbieden zijn: een introductie, spel, kringactiviteiten, bewegen, knutselen, ontdekken, eten en drinken, (voor)lezen, themahoek en een afsluiting. Bij de verschillende thema’s horen kernverhalen en themawoorden. Op deze manier stimuleren we woordenschatontwikkeling van de kinderen nog extra. De pop Puk doet de hele dag mee met de activiteiten die gedurende de dag aan bod komen. Bij de activiteiten van het programma speelt Puk een extra grote rol.
  • Soms mag Puk ook uit logeren en mag hij avonturen beleven bij één van de kinderen thuis. Bij Uk & Puk wordt een actieve rol van de pedagogisch medewerkers verwacht, waar zij de ontwikkeling kunnen stimuleren wordt ook beschreven in het programma. Uk & Puk stimuleert een doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen van 0-4 jaar. Daarnaast sluit Uk & Puk aan bij de methode ‘Schatkist’ die op de meeste basisscholen bij de kleuters gebruikt wordt.

Wij werken met Uk & Puk middels een jaarplanning. In onze planning komen de verschillende thema’s aan bod. Naar aanleiding van een thema maken wij ook een maandplanning met de activiteiten die wij de kinderen aanbieden. Deze activiteiten zijn met name gericht op de kinderen tussen de 2-4 jaar. Maar ook de allerkleinsten kunnen sommige activiteiten al (deels) meedoen.

Vanzelfsprekend sluiten wij gedurende het jaar ook aan bij de activiteiten en thema’s die zich in de leefwereld van de kinderen afspelen. Te denken valt dan aan Sinterklaas, Kerst, Pasen etc. Op deze momenten volgen we niet het programma van Uk & Puk, maar ontwerpen we zelf de inhoud van het thema.

Ouders worden van tevoren, middels de nieuwsbrief, op de hoogte gesteld van het thema waar we mee aan het werk zijn of in de komende maand mee aan het werk gaan. Via de nieuwsbrief communiceren wij ook met ouders wat wij eventueel van hen nodig hebben om het thema levend en inspirerend te laten zijn voor de kinderen. 

Contact

Kinderdagverblijf De Kabouters
De Boomgaard 7
9408 JA Assen

0592 74 41 30