Babygroep - locatie De Boomgaard

Bij onze hoofdlocatie werken wij met twee stamgroepen. Bij de babygroep spelen kinderen van 0-2 jaar. Deze kinderen hebben van nature een grote wil om zichzelf snel te ontwikkelen. Deze kinderen leren dat er een wereld om hen heen is en dat deze groter is dan alleen hun eigen huis en vertrouwde gezichten van papa en mama. Ze ontdekken hun handen en voeten, leren hun eigen lichaam kennen en gaan merken dat ze daar iets mee kunnen. Op een gegeven moment gaan ze dan ook zelf speelgoed opzoeken en hiermee ontdekken. Dit proces laten wij geheel natuurlijk verlopen, al proberen wij wel deze ontwikkeling wel te stimuleren door een uitdagende speelomgeving te creeëren voor deze kinderen. Baby's gebruiken bij het ontdekken al hun zintuigen, ze ontdekken met name veel door dingen in hun mond te stoppen. Wij zorgen ervoor dat er op de babygroep dan ook veilig ontdekt en geleerd kan worden door de kinderen.

Gedurende de dagen observeren wij wat de kinderen doen, kunnen of willen en proberen hierin aan te sluiten op hun ontwikkeling. Wij observeren eens in de 9 maanden ook uitgebreid op papier en anticiperen in wat wij doen en ondernemen met de kinderen. 

Het eigen ritme van het kind is vertrouwd, daar waar dat nodig is volgen wij deze dan ook. Daarnaast bieden wij een heldere structuur in de dag en deze is iedere dag gelijk. Zo zijn wij voorspelbaar voor de kinderen in wat er gaat gebeuren. Veel kinderen geeft dit rust en vertrouwen. 

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk op de vaste stamgroepen en op vaste dagen van de week. Hier hebben wij ook rekening mee gehouden in de verdeling van de mentoren van de kinderen. De mentor van een kind is namelijk altijd diegene die het kind het vaakst per week ziet. 
 

Contact

Kinderdagverblijf De Kabouters
De Boomgaard 7
9408 JA Assen

0592 74 41 30